Huren

prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt

NBIS Contact Nieuws

Tel: 088 770 4400

4-Freedom

Waarom 4-Freedom

  • Eerlijk en transparant
  • Goede service
  • Gemak en zorgeloosheid
  • Goede woningen
  • Professioneel

U bent in het gedeelte

4-Freedom | Run op NHG-hypotheken door aantrekkende huizenmarkt

De huizenmarkt trekt zo snel aan dat het aantal verstrekte NHG-hypotheken in het derde kwartaal fors is toegenomen. Eerder werd nog uitgegaan van een lichte daling omdat de grens voor hypotheken met een garantie tegen verlies per 1 juli 2014 is verlaagd van €290.000 naar €265.000

In het derde kwartaal zijn ondanks de verlaging van de grens ruim 30.000 NHG-hypotheken verstrekt. Dat is een toename van 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en 14% meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

Waarborgfonds

Dat blijkt uit cijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen dat de Nationale Hypotheek garantie (NHG) verstrekt. Het Waarborgfonds garandeert dat huizenkopers worden gecompenseerd als ze verlies lijden bij gedwongen verkoop door werkloosheid of echtscheiding.

'De toename van het aantal nieuwe garanties lijkt erop te wijzen dat eerdere signalen over het mogelijke herstel van de koopwoningmarkt worden bevestigd,' aldus directeur Arjen Gielen in een toelichting.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakt volgende week cijfers bekend over de ontwikkelingen op de woningmarkt in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal was al een duidelijke stijging te zien van het aantal transacties en de gemiddelde verkoopprijs. Kopers lenen op dit moment tegen de laagste rente ooit.

Verliesdeclaraties

Opvallend is dat het aantal verliesdeclaraties achterblijft bij de verwachtingen. Het Waarborgfonds kreeg in het derde kwartaal 1336 aanvragen binnen om verliezen te compenseren. Het gemiddelde uitgekeerde bedrag is ongeveer €37.000. Dit ligt redelijk in lijn met verliesdeclaraties in voorgaande kwartalen.

Het Waarborgfonds gaat er desondanks van uit dat het aantal verliezen de komende jaren zal toenemen. Volgens Gielen is dit het gevolg van het na-ijlen van de de crisis. 'De risico's zijn ondanks het aantrekken van de woningmarkt niet minder geworden.' Naar verwachting zullen de komende tijd meer woningen die onder water staan worden verkocht als de woningmarkt aantrekt. Dit leidt tot meer verliesdeclaraties.

Garantievermogen

Door het beperkte aantal verliezen tot nu toe is het garantievermogen licht toegenomen tot €791 mln. Het fonds gaat er desondanks van uit dat het vermogen de komende jaren zal dalen tot onder €600 mln. In totaal staat voor €171 mrd aan NHG-hypotheken uit.

Het garantievermogen stijgt doordat de premie die huizenkopers betalen is gestegen van 0,7% van de hypotheeksom naar 1% begin dit jaar. Ook is het Waarborgfonds strenger geworden bij verliesuitkeringen in geval van echtscheidingen. Sinds kort kijkt het Waarborgfonds ook naar het vermogen van de partner die niet langer in het huis woont waar een NHG-hypotheek op rust. Voorheen gebeurde dat niet.

Verhoging

Volgens Gielen is er geen reden de premie te verlagen. Wel zegt hij dat de premie vanaf 1 januari minder omhoog zal gaan dan eerder nodig leek. Onder druk van de Europese Commissie moet het Waarborgfonds vanaf 1 januari 15 basispunten (0,15 procentpunt) per NHG-hypotheek gaan betalen aan de Staat om deze te compenseren voor het risico dat de overheid op zich neemt als achtervanger van het fonds. 'Die verhoging zullen we niet een op een doorberekenen aan klanten,'' zegt Gielen.

Bron: FD.nl

Terug