Huren

prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt

NBIS Contact Nieuws

Tel: 088 770 4400

4-Freedom

Waarom 4-Freedom

  • Eerlijk en transparant
  • Goede service
  • Gemak en zorgeloosheid
  • Goede woningen
  • Professioneel

U bent in het gedeelte

4-Freedom | Rijk moet steden sleutel geven voor herstel woningmarkt

Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag (G4) willen meer ruimte van het Rijk om de huizenmarkt te stimuleren. Hiertoe geven ze een voorzet aan aan de vooravond van de begrotingsbehandeling.

De Utrechtse wethouder Gilbert Isabella (PvdA) wil met zijn collega’s van de G4 niet langer het rijksbeleid van minister Blok bekritiseren, maar met voorstellen voor maatwerk de minister bewegen tot meer bewegingsruimte voor gemeenten. Isabella doet dat voor aanvang van de behandeling van de begroting van minister Blok in de Tweede Kamer en de Woontop die vandaag in Utrecht wordt gehouden.

Ondanks de vele bouwkranen is het het slecht gesteld met de woningmarkt, ook in Utrecht, erkent Isabella. De stad heeft haar woningproductie met meer dan de helft naar beneden moeten bijstellen. "Toch is de markt hier wel in beweging, mede door de centrale ligging en de aanwezigheid van studenten", zegt hij in het blad Binnenlands Bestuur.

De G4 wil investeringen in de woningmarkt en het creëren van betaalbare woningen. Investeringsprojecten gaan niet van start, corporaties haken af, en leningen worden niet meer geborgd." Het is doodzonde als die tien jaar durende opdracht nu wordt stopgezet.’ In Overvecht en Kanaleneiland wil de gemeente bijvoorbeeld gebouwen slopen om gedifferentieerde woningbouw terug te zetten. Maar een gevarieerde en evenwichtige bevolkingsopbouw in kwetsbare stadswijken is straks niet langer het geval, aldus de G4.

Maatwerk om stedelijke investeringen mogelijk te maken

Een uniforme afbakening van het werkterrein van alle woningcorporaties vindt de G4 niet logisch. Ze pleit voor lokale afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. "Samen zoeken we investeringsruimte om de wijkaanpak af te ronden. In Rotterdam Zuid zijn ook al projecten met steun van andere steden afgerond." Er zou volgens de vier grote steden een investeringsfonds moeten komen voor investeringen, waarin niet alleen het rijk, provincies en gemeenten geld kunnen steken, maar ook externe investeerders, zoals pensioenfondsen en particuliere investeerders. "Zo kunnen we forse stappen vooruit zetten.’ 

Minister Blok zou behulpzaam kunnen zijn door tegen een 'maatschappelijk normale prijs' leegstaande gebouwen aan gemeenten af te staan. "Dat is een gezamenlijk belang. Blok is van die lege gebouwen af en de stad kan het transformeren."

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

Terug