VASTGOEDBELANG - Verhuurderheffing en het nieuwe regeerakkoord

3 december 2012

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u beloofd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de verhuurderheffing en het nieuwe regeerakkoord. Hierbij een update van de acties die door uw vereniging in samenwerking met het Professioneel Platform Vastgoed.nl zijn ondernomen.

Maximale huurprijzen

Afgelopen donderdag 29 november heeft onze voorzitter in een brief aan minister Blok zijn instemming uitgesproken met de in het regeerakkoord gekozen koers naar verdere liberalisatie van de huurwoningmarkt. In de brief heeft hij op  onderdelen van de summierlijke uitwerking evenwel stevige kanttekeningen geplaatst. Een maximale huurprijs met een  norm van 4,5% van de WOZ-waarde is voor grote delen van Nederland onaanvaardbaar! Het  zal leiden tot veel faillissementen onder particulier investeerders in gereguleerde woonruimte. Het zal ook niet helpen bij het vlottrekken van de woningmarkt. In tegendeel! Als reactie op het regeerakkoord tekent zich inmiddels al een investeringsstaking af. Dat is ook nog een slecht nieuws voor de bouwsector. Wij zullen de minister een alternatief plan aanbieden waarmee veel onheil kan worden voorkomen.

 

Verhuurderheffing

Op 21 november 2012 is een wetsvoorstel aan de Eerste Kamer verzonden die beoogd een verhuurderheffing in te voeren voor verhuurders van gereguleerde woonruimte. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om de eerste tranche! Deze geldt voor alle verhuurders van gereguleerde huurwoningen. Het regeerakkoord voorziet nog eens in een tweede tranche, waarbij extra huurverhogingen bij corporaties worden afgeroomd.

Vastgoed Belang heeft zich altijd verzet tegen een heffing bij particuliere verhuurders omdat zij, in tegenstelling tot corporaties,  met eigen geld hebben geïnvesteerd in gereguleerde woonruimte. Particuliere verhuurders subsidiëren hun huurders al jaarlijks in stilte met gemiddeld € 4.000,- per woning. Dat is een gevolg van het vermaledijde puntensysteem voor gereguleerde woningen, waardoor niet de huurprijs gevraagd kan worden waarvoor de woning in een vrije markt feitelijk verhuurd zou kunnen worden.

De wet wordt op 4 december behandeld (voorbereidend onderzoek) in een tweetal commissies in de Eerste Kamer. Op 17 en 18 december volgt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Vastgoed Belang roept de Eerste Kamer in een afgelopen vrijdag 30 november verzonden brief op om het wetsvoorstel te verwerpen, althans zo te laten wijzigen dat particuliere verhuurders van gereguleerde woonruimte worden vrijgesteld van de heffing.

Bron: www.vastgoedbelang.nl