Investeren

prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt

NBIS Contact Nieuws

Tel: 088 770 4405

4-Freedom

Waarom 4-Freedom

 • Eerlijk en transparant
 • Goede service
 • Gemak en zorgeloosheid
 • Goede woningen
 • Professioneel

U bent in het gedeelte

4-Freedom | Belastingtechnisch

U wilt een tweede huis kopen. Hoe zit dat nu precies belastingtechnisch?

Wanneer u een eigen woning heeft, valt uw eigen huis in Box 1 | Inkomen uit werk en woning.

Wat valt er ook alweer binnen Box 1?

 • bij elkaar opgeteld:
  • uw salaris uit dienstverband
  • resultaat uit eenmanszaak, VOF of ZZP
  • inkomen uit overige werkzaamheden, bijv. freelance opdrachten
  • inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen
  • inkomen uit lijfrente producten
  • inkomen uit alimentatie
  • eigen woning forfait
 • daarvan afgetrokken:
  • betaalde rente over eigen woning schuld (hypotheekrenteaftrek)
  • ondernemersaftrek
  • werknemersaftrek
  • uitgaven voor inkomensvoorzieningen
  • betaalde alimentatie
  • overige persoonsgebonden aftrek

Hieronder ziet u de actuele belastingtarieven voor de inkomstenbelasting voor Box 1 voor het jaar 2017. Zoals u ziet, geldt hierbij een progressief stelsel. Of te wel: de belastingtarieven worden hoger zodra het inkomen hoger wordt.

Inkomsten in Box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m €19.981,- 36,55% 18,65%
IB Schijf 2: €19.982,- t/m €33.790,- 40,80% 22,90%
IB Schijf 3: €33.791,- t/m €67.072,- 40,80% 40,80%
IB Schijf 4: vanaf €67,073,- 52,00% 52,00%

Tweede woning kopen

Wanneer u een tweede huis koopt, valt uw tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiehuis, beleggingspand of kamerverhuurpand, in Box 3 | Inkomen uit Sparen en beleggen.

Wat valt er ook alweer binnen box 3?

In Box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

 • bij elkaar optellen de waarde van uw bezittingen:
  • beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels
  • onroerende zaken, exclusief uw eigen woning
  • rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik)
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1
 • daarvan aftrekken uw schulden:
  • schulden (behalve schulden in verband met eigen woning of aanmerkelijk belang)

Over het totale belastbare vermogen in Box 3 dient u 1,2% inkomstenbelasting te betalen. Dit percentage is niet willekeurig gekozen. De belastingdienst gaat er van uit dat u minimaal 4% rendement zult maken over uw bezittingen (het werkelijke rendement is niet relevant). Van deze 4% vraagt de belastingdienst 30% vermogensbelasting. 30% van 4% is 1,2%.

Per belastingplichtige geldt in Box 3 een heffingsvrij vermogen. In 2017 is dit € 25.000,-. Dit houdt in dat u pas belasting gaat betalen als uw belastbaar inkomen in Box 3 boven dit bedrag uitkomt.

Zoals u ziet vallen onroerende zaken (afgezien van uw eigen woning) wanneer u deze als natuurlijk persoon (in privé) aanschaft, belastingtechnisch in Box 3.

De voordelen van Box 3 ten aanzien van BELEGGINGSPANDEN & STUDENTENHUIZEN

 • De hypotheekrente is niet aftrekbaar, maar over de huurinkomsten betaalt u geen belasting
 • Over de winst bij verkoop van uw investering betaalt u geen belasting
 • De waarde van uw onroerend goed wordt fiscaal gewaardeerd tegen de WOZ waarde van de woning in verhuurde staat *

* U mag een correctie op de WOZ-waarde toepassen. Doorgaans ligt de waarde van verhuurd onroerend goed 15% tot 22% onder de WOZ-waarde. De belastingdienst hanteert hiervoor een tabel.

Wat valt er ook alweer binnen box 2?

Wanneer u panden heeft in een BV dan gelden andere regels. Als u wilt weten wat hiervoor het beste is, neem dan vrijblijvend contact met ons op.